Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

„Zwiększenie bezpieczeństwa w gm. Czarna poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego w Krzemienicy” - Program Razem bezpieczniej 2018 -2020 -


„Zwiększenie bezpieczeństwa w gm. Czarna poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego w Krzemienicy”

W ramach projektu utworzono Miasteczko Ruchu Drogowego w Krzemienicy, które pozwala w bezpiecznych warunkach wdrożyć dzieci i młodzież do właściwego zachowania na drodze oraz nauki bycia świadomym uczestnikiem ruchu. Powstała nawierzchnia komunikacyjna, z urządzeniami przeznaczonymi do nauki przepisów ruchu drogowego, tj. znakami drogowymi pionowymi i poziomymi (rozmieszczenie ścieżek rowerowych, ronda, wykonanie przejazdów, namalowanie znaków poziomych, zakupienie tablic znaków pionowych, toru przeszkód, zamontowanie sygnalizatorów świetlnych, montaż stojaków na rowery, ławki, kosze na śmieci).

Ponadto, zorganizowano m.in.:

  • szkolenia uczniów z bezpieczeństwa w ruchu drogowym w warunkach zbliżonych do rzeczywistych,
  • konkursy sprawnościowe i dotyczące bezpieczeństwa podczas festynów szkolnych i innych imprez kulturalnych,
  • pokazy i ćwiczenia dotyczące pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych,
  • praktyczne ćwiczenia przechodzenia przez jezdnię dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej,
  • edukacyjne imprezy towarzyszące, związane z bezpieczeństwem rowerzysty w ruchu drogowym: konkursy rysunkowe, inscenizacje, spotkania z policjantem,
  • kampanię na rzecz prawidłowego wyposażenia rowerów i bezpieczeństwa rowerzystów.

 

Nawigacja

do góry