„Leśniowscy uczniowie bezpieczni nad wodą i w górach”

Głównym celem projektu była edukacja dla bezpieczeństwa. Uczestnicy projektu mieli okazję do zapoznania się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą i w górach, zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, zasadami prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia bądź zdrowia, a także nabyciem umiejętności pływania. Uczestnikami ostatniego celu były dzieci z klas I-VII ze Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim. Zajęcia były przeprowadzane przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów raz bądź dwa razy w tygodniu. Na zakończenie nauki pływania został przeprowadzony sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności.

Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania umożliwiły dzieciom nie tylko wzbogacenie ich sprawności, ale również rozbudziły ich zainteresowania sportowe, potrzebę spędzania czasu wolnego od obowiązków szkolnych na  prowadzenia zdrowego stylu życia

Projekt miał na celu także edukację w zakresie przeciwdziałania i reagowania na wykroczenia i przestępstwa popełnione w górach lub nad wodą oraz uświadomienie obywateli o konsekwencjach karnych w przypadku popełniania przestępstw i wykroczeń w górach i nad wodą.

Nawigacja

do góry