Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

„Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary” - Program Razem bezpieczniej 2018 -2020 -


„Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary”

W ramach projektu wykonano 2 nowoczesne, bezpieczne i widoczne przejścia dla pieszych w Kowarach, zakupiono 4 tys. sztuk opasek odblaskowych na rękę z nadrukiem numerów alarmowych – 997, 998, 999, 112, zrealizowano szeroką promocję projektu i działań projektowych w regionalnej telewizji internetowej a także w lokalnej/regionalnej gazecie.

Należy również wskazać, że 28 lipca 2019 r. w Kowarach odbył się III Bieg do św. Anny połączony z festynem charytatywnym. Jednym z punktów festynu była współpraca Gminy Kowary z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz Komisariatem Policji w Kowarach w zakresie promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i porządku publicznym oraz promocja realizowanego przez Gminę projektu „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary”.

Promocję przedmiotowego projektu zrealizowano również poprzez organizację kolejnej edycji Kolarskiego Wjazdu i Biegu Górskiego Kowary – Okraj, Dla zawodników, ich rodzin oraz widzów dzięki Straży Miejskiej w Jeleniej Górze przygotowano szereg atrakcji: miasteczko ruchu drogowego, stoisko z konkursami i nagrodami dla najmłodszych, mega puzzle, pogadanki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym ze strażnikami Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. W festynie wzięli udział również policjanci z KMP w Jeleniej Górze oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kowarach, którzy prowadzili działania prewencyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jednym z punktów tej współpracy była również „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary”, a uczestnicy wydarzenia otrzymywali zakupione w ramach projektu odblaskowe opaski.

Na uwagę zasługuje również organizacja piątej edycji festynu rodzinnego pod nazwą “Kowarski Marsz po Zdrowie”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Eurojedynka z Kowar. Jednym z punktów tej rodzinnej imprezy była współpraca Gminy Kowary ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach oraz z ratownikami Karkonoskiej Grupy GOPR w ramach promocji właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa w górach i w lesie oraz na szlakach turystycznych. Dodatkową atrakcją wydarzenia były gry i zabawy w zakresie bezpiecznego poruszania się na rowerach w przestrzeni publicznej, przeprowadzone przez Fundację Bike Planet z Karpacza. Jednocześnie w ramach spotkania odbyła się promocja realizowanego przez Miasto Kowary projektu  „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary”, a uczestnicy wydarzenia otrzymywali zakupione w ramach projektu odblaskowe opaski.

Nawigacja

do góry