Dofinansowanie projektów w ramach naboru do Programu '2019 - informacje bieżące

 

- do MSWiA wpłynęło blisko 320 wniosków - projektów z urzędów wojewódzkich.

- po weryfikacja pod kątem formalnym, w dniach  4-6 i 8 marca br.  odbyła się ocena merytoryczna. 

- obecnie trwa przygotowanie list rankingowych oraz dokumentacji, która zostanie przedstawiona Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programu (Posiedzenie Zespołu planowane jest w przyszym tygodniu). Zespół zarekomeduje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniki oceny i ostateczną propozycję podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację Programu w 2019 roku.

- ogłoszenie informacji  -  list rankingowych - początek przyszłego tygodnia (25-29.03.2019 r.)

Kolejne informacje będą zamieszczane sukcesywnie.

do góry