Strona znajduje się w archiwum.

Razem bezpieczniej: 6 mln złotych dla najlepszych 111 projektów profilaktycznych

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jarosław Zieliński zaakceptował dofinansowanie 111 projektów zgłoszonych przez wojewodów w 2018 roku, w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020. Na szczeblu lokalnym będą je realizowały samorządy i organizacje pozarządowe.

Wojewodowie przekazali do MSWiA 268 lokalnych projektów profilaktycznych. Po ocenie merytorycznej i uwzględnieniu budżetowych ram Programu, aż 111 z nich (blisko 42 %) otrzyma wsparcie finansowe w łącznej kwocie 5 999 146 zł.
W ramach poprzedniej procedury dofinansowania w 2016 roku MSWiA udzieliło wsparcia dla 52 najlepszych inicjatyw, natomiast w 2017 - 99. Informacje na temat zakończonych projektów dostępne są na stronie internetowej Programu pod adresem Wizytowki projektow.

Poniżej zamieszczone zostały wykazy - Listy  z projektami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji "Razem bezpieczniej" w 2018 roku. Informacji dodatkowych w zakresie dalszej procedury na poziomie "Wojewoda - jednostka samorządu terytorialnego / organizacja pozarządowa" udzielają pracownicy właściwych urzędów wojewodzkich - kontakt tel.

do góry