Strona znajduje się w archiwum.

Ocena merytoryczna projektów wojewódzkich '2018

14 i 15 czerwca 2018 roku w MSWiA odbyła się ocena merytoryczna wniosków wojewódzkich - projektów profilaktyczno-prewencyjnych (etap II centralny). Po podsumowaniu wyników tej oceny i przygotowaniu list rankingowych w każdym z celów szczegółowych i dodatkowych (zgodnie z przyjętym naborem) MSWiA opublikuje niezwłocznie listy projektów, które zgodnie z przyjętymi procedurami, otrzymają dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację "Razem bezpieczniej" w 2018 r.

do góry