Strona znajduje się w archiwum.

Mapa projektów dofinansowanych w 2016 r.

W ramach programu:

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

Dzielnicowy bliżej nas

do góry