Nabór projektów '2017 - bieżące informacje

Procedura ocenna w ramach naboru do dofinansowania w 2017 roku (etapy):

 1. 28 lutego 2017 r. zakończył się etap  (centralny) naboru projektów propozycji wojewódzkich do dofinansowania w ramach Programu.
 2. Urzędy wojewódzkie (16) przekazały do MSWiA projekty o charakterze profilaktyczno - prewencyjnym, które obecnie poddawane są szczegółowej analizie - dodatkowej ocenie pod względem formalnym.
 3. Kolejnym etapem w ramach procedury ocennej będzie powołanie grup eksperckich (roboczych) do oceny merytorycznej przekazanych przez Wojewodów projektów i ich ocena (projektów), a następnie przygotowanie list rankingowych projektów w poszczególnych celach szczegółowych, obligatoryjnym i priorytetowych, które będą przedłożone członkom Międzyresortowego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
 4. Ocena projektów wojewódzkich została zaplanowana w dniach 22-24 marca br.
 5. W DKS MSWiA trwa przygotowywanie list rankingowych na podstawie ocen eksperckich, które zostaną uśrednione i na tej podstawie utworzone listy rankingowe w poszczególnych celach szczegółowych, priorytetowych i obligatoryjnym.
 6. W DKS MSWiA zostały przygotowane listy rankigowe w poszczególnych "celach". Kolejny etap -  posiedzenie Zespołu ds. Programu, którego celem będzie rekomendowanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, propozycji projektów wojewódzkich do dofinansowania na 2017 rok.
 7. Posiedzenie Zespołu ds. Programu zaplanowano w dniu 10 maja 2017 r.
 8. 10 maja o godz. 11.00 odbyło się Posiedzenie ds. Programu. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

Porządek posiedzenia:

 • Omówienie prac grup roboczych oceniających projekty do dofinansowania rekomendowane przez wojewodów
 • Omówienie i przyjęcie propozycji podziału rezerwy celowej w kwocie 5.000.000 zł zabezpieczonej w budżecie państwa w 2017 roku na realizację programu „Razem bezpieczniej”
 • Omówienie Harmonogramu działań (kalendarz imprez) w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2017 roku
 • Omówienie spraw bieżących związanych z realizacją programu „Razem bezpieczniej”.

Po akceptacji decyzji Zespołu przez Pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji, na stronie internetowej Programu niezwłocznie zamieszczone zostaną listy rankigowe z projektami (propozycjami wojewódzkimi) zarekomendowanymi do dofinansowania w ramach programu "Razem bezpieczniej" w 2017 roku.

 

 

   

do góry