Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Nabór projektów '2017 - bieżące informacje - Aktualności -


Nabór projektów '2017 - bieżące informacje

Procedura ocenna w ramach naboru do dofinansowania w 2017 roku (etapy):

  1. 28 lutego 2017 r. zakończył się etap  (centralny) naboru projektów propozycji wojewódzkich do dofinansowania w ramach Programu.
  2. Urzędy wojewódzkie (16) przekazały do MSWiA projekty o charakterze profilaktyczno - prewencyjnym, które obecnie poddawane są szczegółowej analizie - dodatkowej ocenie pod względem formalnym.
  3. Kolejnym etapem w ramach procedury ocennej będzie powołanie grup eksperckich (roboczych) do oceny merytorycznej przekazanych przez Wojewodów projektów i ich ocena (projektów), a następnie przygotowanie list rankingowych projektów w poszczególnych celach szczegółowych, obligatoryjnym i priorytetowych, które będą przedłożone członkom Międzyresortowego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  4. Ocena projektów wojewódzkich została zaplanowana w dniach 22-24 marca br.
  5. W DKS MSWiA trwa przygotowywanie list rankingowych na podstawie ocen eksperckich, które zostaną uśrednione i na tej podstawie utworzone listy rankingowe w poszczególnych celach szczegółowych, priorytetowych i obligatoryjnym.

Informacje o kolejnych etapach procedury ocennej i planowanym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Programu będą zamieszczane sukcesywnie.

   

do góry