Strona znajduje się w archiwum.

Listy rankingowe projektów zgłoszonych przez Wojewodów do dofinansowania w ramach Programu '2016

W dniu 6 września 2016 roku Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował dofinansowanie  projektów zgłoszonych przez Wojewodów, w ramach rezerwy celowej zabezpieczonej w 2016 roku na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Po ocenie grup roboczych (eksperckich) Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” zarekomendował przyznanie dotacji dla 52 projektów w trzech obszarach w sposób następujący:

  1. Cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – 16 projektów na łączną kwotę 1 106 144, 27 zł.
  2. 1a :  Dzielnicowy bliżej nas (cel zgłoszony przez Zespół, zaakceptowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) 5 projektów na łączną kwotę 196 342,50  zł.
  3. Cel szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzież - 18 projektów na łączną kwotę 1 037 674 zł.
  4. Cel szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa – 13 projektów na łączną kwotę 652 923 zł.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016:

 

do góry