Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Zespołu wspierającego koordynację Programu '2015 / Lista rankingowa

W dniu 18 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu wspierającego koordynację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” działającego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

W dniu 18 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu wspierającego koordynację  rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” działającego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Dyrektora DPP MSW Pan Mirosław Hakiel.

W trakcie spotkania:
- zaprezentowano film z realizacji programu „Razem bezpieczniej” w 2014 roku.
- omówiono propozycję podziału rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację Programu, w tym wyniki prac grup eksperckich:

GRUPA I –  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Ochrona dziedzictwa narodowego,

GRUPA II – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, Bezpieczeństwo
                    w środkach komunikacji publicznej,

GRUPA III – Bezpieczeństwo w szkole,

GRUPA IV – Przemoc w rodzinie,                                                              

- omówiono rekomendacje dotyczące podziału rezerwy celowej bydżetu państwa zabezpieczonej na realizację Programu w 2015 roku,
- omówiono propozycję harmonogramu działań na rok 2015.

Informacja o decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie podziału rezerwy celowej  - lista rankingowa - została zamieszczona poniżej.
 

 

 

Pliki do pobrania

do góry