Strona znajduje się w archiwum.

XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Jasło '2013

Po raz pierwszy w historii Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym finał krajowy został rozegrany na Podkarpaciu. Gospodarzem 36. edycji tej jakże prestiżowej imprezy zostało Jasło. Przez trzy dni finaliści eliminacji wojewódzkich ze szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowali w swojej kategorii o Mistrzostwo Polski w Turnieju

MSW, w ramach programu "Razem bezpieczniej" współpracuje w ramach organizacji i przeprowadzenia Turniejów BRD:

  • Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
  • Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych,

poprzez finansowe i organizacyjne wsparcie MSWiA (MSW)  Turniejów w ramach przygotowanego w MSWiA Porozumienia o współpracy z PZMot., MSWiA, MI, KGP z dn. 01.06.2011 r. (w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2013 roku zostały ufundowane nagrody główne dla zwycięzców Turniejów).

Turnieje mają charakter edukacyjny i przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji młodych uczestników ruchu drogowego. Ich podstawowym założeniem organizacyjnym jest wieloetapowość - obejmują szerokie rzesze dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzięki swojemu zasięgowi i opracowanej przez specjalistów Komendy Głównej Policji formie, stanowią one rodzaj programu edukacyjnego, przygotowującego dzieci i młodzież do bezpiecznego, odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Pierwszym etapem turniejów są eliminacje na szczeblu gminy, następnym eliminacje powiatowe i wojewódzkie, każda edycja kończy się finałem ogólnopolskim, do których docierają uczestnicy wyłonieni w eliminacjach niższego szczebla.

Dzięki turniejom najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego chętniej zapoznają się z problematyką związaną z przepisami prawa o ruchu drogowym, a także udzieleniem pierwszej pomocy przedlekarskiej i innymi zagadnieniami dotyczącymi bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach.

Turniej Motoryzacyjny, skierowany do młodzieży szkół średnich, ukierunkowany jest na podwyższanie umiejętności technicznych kierowania pojazdem, zwiększenia świadomości o istniejących zagrożeniach wśród uczestników ruchu drogowego, a także kształtowanie właściwego zachowania na drogach publicznych. Turnieje pełnią rolę edukacyjną w tym zakresie. Jest to tym bardziej istotne, gdyż osoby w przedziale wieku 18-24, kierujące pojazdami, stwarzają znacznie większe zagrożenie w ruchu drogowym niż pozostali kierujący. 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - Jasło - więcej informacji

do góry