Strona znajduje się w archiwum.

Raport z badania ewaluacyjnego

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w roku 2011 został poddany badaniu ewaluacyjnemu. Celem badania było dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat przedmiotu badania, na podstawie której sformułowane zostanały wnioski i rekomendacje, służące do m.in. projektowania kolejnych działań w ramach Programu, a także kolejnych przedsięwzięć o charakterze badawczym.

Badanie to realizowała firma Ośrodek Ewaluacji Sp. z o. o., która w drodze przetargu, została wyłoniona jako wykonawca ewaluacji mechanizmów wdrażania i realizacji programu „Razem bezpieczniej”. Ośrodek należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Evaluation Society oraz do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, a od 2010 roku jest członkiem sieci "Cooperation for European Evaluation (C2E)", która zrzesza firmy ewaluacyjne z 12 krajów Unii Europejskiej, współpracujące przy realizacji badań międzynarodowych.

do góry