Strona znajduje się w archiwum.

„Jestem fair” - przeciw chuligaństwu na stadionach

28 stycznia br. Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA podpisał kolejne porozumienie o kontynuacji programu „Jestem fair”. Program jest skierowany do nastolatków z łódzkich gimnazjów i promuje poprzez edukację i wychowanie zasady fair play na boisku, stadionie oraz w życiu.

„Cieszę się, że dzisiaj projekt „Jestem fair”, który zaczynaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim w 2009 roku nabiera takiego rozmachu i swoim zakresem działania obejmuje całe środowisko miejskie Łodzi” – powiedział podczas spotkania wiceminister Adam Rapacki. Wiceminister Rapacki wyraził swoje przekonanie, że w dłuższej perspektywie ta edukacja kibiców ma realne szanse na poprawę sytuacji na stadionach. „Jestem przekonany o tym, że na naszych arenach sportowych atmosfera, doping i kibicowanie będą wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj” – dodał wiceminister Adama Rapacki.

 

Projekt „Jestem fair”, który będzie realizowany w tym roku we wszystkich szkołach ponadpodstawowych na terenie Łodzi, jest również promowany przez Radę Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Wiceminister Adam Rapacki kierujący jej pracami powiedział, że „Rada promuje tego typu projekty po to, żeby na polskich arenach sportowych było rzeczywiście lepiej, bezpieczniej”. Projekt ten jest również wspierany w ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej, którym kieruje MSWiA. „W ramach tego ogólnopolskiego projektu prowadzimy mnóstwo działań również w zakresie poprawy bezpieczeństwa na imprezach sportowych. Co roku ogłaszamy konkurs na najlepsze projekty sportowe, w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych. Każdego roku zgłasza się kilkadziesiąt samorządów, które mają ciekawe pomysły na to, aby to bezpieczeństwo na imprezach sportowych się poprawiało” – powiedział wiceminister.

 

Ważne jest żeby przeciwdziałać agresji w sporcie, w szkole i w życiu, temu sprzyjają programy edukacyjne kierowane dla młodzieży. „W Łodzi jest wiele do zrobienia w środowisku kibiców i dzięki tego typu projektom jesteśmy w stanie młodych kibiców lepiej wyedukować” – zaznaczył Adam Rapacki. Podkreślił także znaczenie działań edukacyjnych, szczególnie w przededniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, których jesteśmy współorganizatorem. „Przygotowując się do tych mistrzostw mottem przewodnim, które towarzyszy całemu procesowi przygotowania do Euro 2012 jest hasło: Baw się dobrze” – przypomniał wiceminister A. Rapacki. Mistrzostwa mają być festiwalem radości z dobrego futbolu tak, aby kibice przyjeżdżający do Polski na mecze czuli naszą gościnność. Zależy nam wszystkim na tym, by nie dochodziło do ekscesów, które później zakłócają ten obraz – prawdziwego sportowego wydarzenia.

Program „Jestem fair” jest kontynuacją programu pilotażowego, który zrealizowano w ubiegłym roku szkolnym w czterech łódzkich szkołach podstawowych. Druga edycja programu ruszy od lutego 2011 r. i potrwa do końca września br. W II połowie lutego br. odbędzie się konferencja dla wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego, rozpoczynająca tegoroczną edycję programu. Zajęcia będą prowadzone od marca br. w 55 szkołach gimnazjalnych w Łodzi, wśród uczniów klas pierwszych. Podczas lekcji prowadzone będą warsztaty edukacyjne oraz spotkania z policjantami, w trakcie których będą poruszane tematy tolerancji i poszanowania wobec innych kultur, religii i rasy oraz kulturalnego dopingu w sporcie z szacunkiem dla drugiej drużyny. Policjanci będą uświadamiali młodzież o bezsensowności zachowań wulgarnych i chuligańskich między grupami fanów różnych klubów piłkarskich. Będą także starali się zniechęcić do naśladowania „chuligańskich idoli”. Młodzież spotka się także z piłkarzami ŁKS i Widzewa na wybranym stadionie. Podczas prowadzonych zajęć odbędą się turnieje piłki nożnej oraz konkursy na najlepszy doping sportowy, zgodny z zasadami fair play. Promocja wartości fair play jest szansą na poprawę zachowań na boisku, stadionie, w szkole i na co dzień.

Prowadzone są także rozmowy z miastami partnerskimi: Chemnitz (Niemcy) i Manchester (Wielka Brytania), aby podczas tegorocznych wakacji w ramach programu „Jestem fair” odbył się międzynarodowy turniej z udziałem młodzieży polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Projekt „Jestem fair” zainicjował dwa lata temu Uniwersytet Łódzki, do którego dołączyły: Urząd Miasta Łodzi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy MSWiA a Uniwersytetem Łódzkim zostało podpisane 6 października 2009 roku. Na mocy porozumienia w ubiegłym roku został przeprowadzony program pilotażowy w 4 łódzkich szkołach podstawowych, sąsiadujących ze stadionami ŁKS-u i Widzewa. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzili warsztaty wśród uczniów klas szóstych dotyczące znaczenia i zrozumienia idei fair play na boisku, w życiu i na stadionie. Zajęcia odbywały się w ramach godziny wychowawczej oraz lekcji wychowania fizycznego, podczas których zorganizowano m.in. mecz futbolowy i konkurs na najlepszy doping drużyny. Zrealizowano także badania dotyczące świadomości tolerancji i zasad fair play w sporcie wśród uczniów. Dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży cieszyło się spotkanie z piłkarzami ŁKS Łódź i Widzew Łódź. Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało warsztaty „Aktywny Kibic+”. Natomiast łódzcy policjanci z komendy miejskiej rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie podczas imprez sportowych, a szczególnie podczas meczów piłkarskich. Program pilotażowy zakończył się w 2010 roku ogólnopolską konferencją naukową.

W akcję zaangażowały się także Polski Komitet Olimpijski, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Straż Miejska w Łodzi, Stowarzyszenie „Nigdy więcej”, Stowarzyszenie „Czerwona Kartka Rasizmowi”, Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 1 w Łodzi, TVP Łódź, TV TOYA, portal internetowy „Dzieci w Łodzi”.

WIĘCEJ

do góry